Wręczenie nagrody im. Macieja Lisa

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar wręczył nagrodę im. doktora Macieja Lisa. Laureatem został Adam Komar, wrocławski działacz na rzecz osób niepełnosprawnych.

Nagroda ustanowiona została przez Rzecznika Praw Obywatelskich dla uczczenia dr Macieja Lisa –  jednego z założycieli Ewangelickiego Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra we Wrocławiu.

Wręczający wyróżnienie rzecznik Adam Bodnar wspominał 20-lecie działalności Centrum i gratulował Fundacji oraz Diecezji Wrocławskiej wrażliwości na ludzkie potrzeby i imponującej skali działalności, która skupia się na pomocy drugiemu człowiekowi. Przyznawane przez RPO wyróżnienie otrzymują osoby realizujące właśnie takie cele.

Tegoroczny laureat nagrody im. doktora Macieja Lisa, Adam Komar, jest prezesem wrocławskiej Fundacji „Potrafię Pomóc”, która od ponad 10 lat pomaga dzieciom, młodzieży i dorosłym z niepełnosprawnościami oraz ich rodzicom i opiekunom prawnym w walce o lepszą przyszłość. Organizuje i angażuje się w akcje rozwijające wrażliwość społeczną wobec osób z niepełnosprawnościami, a zatrudniając oraz oferując wolontariat osobom z niepełnosprawnościami i ich rodzicom oraz opiekunom – aktywizuje ich na rynku pracy.
Nagrodzony wraz ze swoim zespołem z powodzeniem realizuje już kolejną edycję projektu „Wrocław bez barier, czyli dzieci mają głos”, dzięki któremu rozpowszechnia wśród Dolnoślązaków wiedzę m.in. o chorobach rzadkich. Działania polegają na organizacji i współorganizacji biegów świadomości we Wrocławiu i innych miastach, a także organizacji wydarzeń we współpracy z innymi organizacjami. Co roku odbywają się organizowane przez Fundację ogólnopolskie konferencje tematyczne, które skupiają setki zainteresowanych rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnościami, fizjoterapeutów, rehabilitantów, psychoterapeutów i lekarzy, a przede wszystkim osoby z niepełnosprawnościami zarówno z Dolnego Śląska, jak i z innych polskich województw czy z zagranicy.
Z inicjatywy Adama Komara otwarte zostało pierwsze we Wrocławiu i jedyne tego typu w Polsce mieszkanie opieki wytchnieniowej, w którym osoby z niepełnosprawnościami, pod opieką wykwalifikowanej kadry mogą przebywać, podczas gdy ich rodzice czy opiekunowie mogą pójść do lekarza, szpitala czy po prostu odpocząć. W mieszkaniu tym pod opieką specjalistów, mogą przebywać osoby z głęboką niepełnosprawnością ruchową, karmione dojelitowo czy wspomagane oddechowo i osoby z głęboką niepełnosprawnością intelektualną, wymagające stałej pomocy. Dzięki wsparciu Prezydenta Wrocławia, opieka ta jest bezpłatna.
To tylko niektóre zasługi, które wyłoniły tegorocznego laureata Nagrody im. doktora Macieja Lisa. Uroczystość odbyła się 18 listopada 2019 roku w auli Ewangelickiego Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra we Wrocławiu.