Wsparcie ŚFL dla ukraińskich uchodźców

Światowa Federacja Luterańska przekazała pomoc o wartości 1,49 mln zł

W celu wsparcia ukraińskich uchodźców w Polsce, Światowa Federacja Luterańska (ŚFL) i jej partnerzy rozpoczęli na początku listopada dystrybucję żywności, produktów higienicznych i produktów do pielęgnacji niemowląt wśród ukraińskich uchodźców w Krakowie i innych miastach w Polsce.

Dary przekazane przez ŚFL będą przechowywane w jednym z krakowskich magazynów z pomocą humanitarną, a następnie sukcesywnie uzupełniane i dystrybuowane w kilku punktach pomocowych na terenie miasta, m.in. na dworcu głównym. ŚFL przekazuje dary w ramach umowy zawartej z Urzędem Miasta w Krakowie, który z kolei prowadzi punkty we współpracy ze Związkiem Harcerstwa Polskiego i organizacją Internationaler Bund Polska.

W czwartek 3 listopada odbyło się oficjalne przekazanie pierwszej transzy produktów, w którym udział wzięli przedstawiciele samorządu, organizacji partnerskich i Światowej Federacji Luterańskiej. Parafię Ewangelicko-Augsburską w Krakowie reprezentowali kurator Joanna Godfrejów i proboszcz ks. Łukasz Ostruszka, który w umieniu ŚFL rozmawiał o akcji pomocowej z przedstawicielami mediów.

Relacje z wydarzenia pojawiły się m.in. w TVN 24, TVP 3 Kraków, Radiu Kraków, Radiu ESKA i w wielu lokalnych portalach internetowych.

To kolejny wkład społeczności ewangelickiej w pomoc uchodźcom. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Krakowie na samym początku wojny uruchomiła centrum noclegowe, z którego do tej pory skorzystało 100 osób. Krakowscy ewangelicy udzielają pomocy na różnych płaszczyznach: noclegowej, żywnościowej, administracyjno-prawnej i zawodowej. Tak szeroko zakrojona pomoc możliwa była dzięki zaangażowaniu kilkudziesięciu wolontariuszy z parafii na Grodzkiej.

ŚFL zapewnia uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Polski pomoc humanitarną za pośrednictwem ośrodków w Gdańsku, Wrocławiu, Ostródzie, Zgierzu, Bytomiu Miechowicach i Bielsku-Białej oraz dwóch punktów dystrybucyjnych w Krakowie. Federacja współpracuje z Kościołem Ewangelicko-Augsburskim w Polsce, który jest kościołem członkowskim ŚFL. Pracę wspierają inne Kościoły członkowskie, powiązane agencje, agencje ONZ, rządy i osoby prywatne.

We wrześniu przyszłego roku odbędzie się w Krakowie Zgromadzenie Ogólne Światowej Federacji Luterańskiej, co oznacza, że Polskę odwiedzą reprezentanci 149 Kościołów z 99 krajów świata.

zdj. LWF/ L. Gillabert