Wspieranie praw kobiet

Szkolenie w Genewie.

W dniach 25-28 października odbyło się w Genewie kolejne szkolenie dotyczące wspierania praw kobiet rozumianych jako prawa człowieka (Women Human Rights Advocacy Training – WHRAT).

Warsztat organizowały wspólnie Światowa Federacja Luterańska, Norweska i Fińska Pomoc Kościelna oraz  Ewangelicko-Luterański Kościół w Ameryce. Spotkanie odbyło się w siedzibie w Genewie.

Przez 4 dni uczestniczki intensywnie pracowały nad poznaniem wyzwań związanych z prawami kobiet w każdym z reprezentowanych przez nie państw. Uczestniczki (i trzech uczestników) pochodziły przede wszystkim z Afryki i Ameryki Południowej, jednak szereg problemów związanych zarówno z prawodawstwem, jak i faktyczną równością kobiet wobec prawa jest wspólne także z państwami europejskimi, w tym Polską. Praca warsztatowa pokazała, jak wiele problemów jest uwarunkowanych kulturowo, nawet pomimo znaczących różnic między państwami.

Podczas warsztatu poznano sposoby, w jakie ONZ stara się realizować Konwencję w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet. Uczestnicy mieli możliwość porozmawiać z ekspertkami komitetu działającego na rzecz realizacji tej konwencji (CEDAW), przeczytać raporty przygotowane dla każdego z państw i zastanowić się, jakie czynniki warunkują występujące problemy. Konteksty, w których funkcjonują członkowie i członkinie społeczeństwa, takie jak np. kultura, tradycja, system prawny, relacje społeczne czy dziedzictwo duchowe decydują o ich lokalnym charakterze i np. tym, w których instytucjach czy przestrzeniach prawa kobiet są bardziej lub mniej przestrzegane. Ważnym elementem szkolenia było nauczenie się czytania tych kontekstów i dostrzegania ich wpływu na świat społeczny.

Istotnym aspektem praw kobiet jest ich fizyczne i psychiczne bezpieczeństwo. Światowa Federacja Luterańska od lat 80 prowadzi w związku z tym kampanię „Czarne czwartki przeciw przemocy uwarunkowanej płcią” (https://www.lutheranworld.org/events/thursdays-black). Problem przemocy  dotyczy kobiet na całym świecie, każdej i każdego z nas. Dlatego też uczestnicy i uczestniczki WHRAT zaangażowali się w kampanię choćby w ten symboliczny sposób – ubranie się na czarno, by pokazać brak zgody na systemową i kulturową dyskryminację i przemoc wobec kobiet.

Wszyscy uczestnicy reprezentowali organizacje chrześcijańskie. Wspólnym punktem odniesienia było więc Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Dzięki udziałowi w warsztacie i poznaniu podstawowych założeń teologii feministycznej uczestnicy i uczestniczki mogli przećwiczyć stosowanie tej metody pracy z tekstem Biblii. Analizując jej wybrane fragmenty uczyli się, w jaki sposób zwracać większą uwagę na role, które kobiety odgrywają w Biblii, stosunek innych postaci do nich, trudności z jakimi się spotykają i relacje społeczne przedstawione w księgach Starego i Nowego Testamentu.

Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce reprezentowała dr Helena Anna Jędrzejczak. autorka sprawozdania.