Współpraca, wymiana doświadczeń, plany na przyszłość

Wizyta gościa z Bawarii.

Projekty realizowane obecnie z Kościołem Ewangelicko- Luterańskim w Bawarii były tematem spotkań z ks. Raphaelem Quandtem, który w Kościele Luterańskim w Bawarii odpowiada za relacje ekumeniczne  z Kościołami w Europie Środkowo-Wschodniej. Ks Quandt odwiedził Polskę w dniach od 16 do 19 kwietnia br. Wizyta studyjna rozpoczęła się w Słupsku, gdzie ks. Quandt w obecności biskupa Kościoła ks. Jerzego Samca oraz koordynatorki ds. kontaktów zagranicznych Anny Wrzesińskiej, odwiedził Ewangelickie Centrum Diakonii i Dialogu. Remont centrum był możliwy m.in. dzięki wsparciu Kościoła Luterańskiego w Bawarii.  Delegacja miała możliwość zobaczyć skalę wykonanego remontu, spotkać się z osobami, którzy korzystają z tego budynku i traktują go jak swój dom. Elementem wizyty było również spotkanie z Prezydent Miasta Słupsk – Krystyną Danilecką-Wojewódzką, która podkreślała znaczenie parafii w Słupsku dla lokalnej społeczności oraz jej zaangażowanie w działalność na rzecz seniorów w mieście. W wizycie u Prezydent, a także w całym wtorkowym programie brał udział Proboszcz Parafii, ks. Wojciech Froehlich oraz Kurator Rady Parafialnej Jan Wild, którzy pełnili rolę gospodarzy i przewodników po Słupsku.

Kolejnym elementem wizyty były spotkania w Warszawie z Zarządem Towarzystwa Psychologii Pastoralnej na temat drugiego realizowanego projektu, dotyczącego rozwoju duszpasterstwa w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce. Rozmowy miały na celu podsumowanie dotychczasowych działań oraz dalsze plany z uwzględnieniem koniecznych modyfikacji złożonego w 2022 roku wniosku. W trakcie krótkiego pobytu ks. Quandt miał możliwość spotkania również z prof. Jerzym Sojką, Przewodniczącym Synodalnej Komisji ds. współpracy ekumenicznej i międzynarodowej. Tematem rozmów była współpraca ekumeniczna w ramach Światowej Federacji Luterańskiej i Wspólnoty Kościołów Ewangelickich w Europie, gdzie Kościół Ewangelicko-Luterański w Bawarii pełni rolę przewodnią w południowo wschodniej. Grupa istnieje od roku 1975 roku i w początkowej fazie istnienia zapewniała wymianę informacji pomiędzy kościołami za tzw. żelazną kurtyną, stanowiąc czasami jedną z niewielu możliwości do utrzymywania kontaktów i wymiany doświadczeń teologów z zachodniej i wschodniej części Europy. Do grupy południowo-wschodniej WKEE należy 28 kościołów członkowskich (m.in. z Austrii, Węgier, Włoch, Szwajcarii, Czech, Słowacji, Niemiec) i jest to jedna z najstarszych i największych grup regionalnych.

Ważnym elementem spotkania były również rozmowy z biskupem Kościoła na temat obecnych wyzwań, współpracy w ramach Wspólnoty Kościołów Ewangelickich w Europie, ale także planów na przyszłość dotyczących współpracy między naszymi dwoma Kościołami.