Wychowanie do dialogu

Zapraszamy na debatę „Wychowanie do dialogu”.

28 kwietnia 2021 r. o godz. 19.00 odbędzie się debata pt. „Wychowanie do dialogu” będąca kolejnym wydarzeniem programu „Ekumeniczny Lublin. Ludzie i formy dialogu. Ku Jerozolimie”.

W spotkaniu udział wezmą: dr Małgorzata Łysiak – psycholog KUL, dr Joanna Koleff -Pracka – pedagog Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie oraz bp prof. ChAT dr hab. Marcin Hintz – teolog Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Dyskusję poprowadzi ks. Grzegorz Brudny, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lublinie.

Wydarzenie będzie transmitowane on-line na profilu fb: https://www.facebook.com/lublinekumeniczny oraz na kanale YouTube

To i kolejne comiesięczne spotkania są formą przygotowania II Międzynarodowego Kongresu Ekumenicznego „Jerozolima i Lublin – miasta dialogu”, który odbędzie się w Jerozolimie 23-25 listopada 2021 r.