Wyzwania współczesności i dziedzictwo

Piórem autorów nowego „Zwiastuna Ewangelickiego” 20/2021.

W „Zwiastunie Ewangelickim” 20/2021 o współczesnych wyzwaniach w działaniu Kościoła pisze ks. Marcin Orawski zachęcając: Zaoferujmy światu doświadczenie duchowo jednoczącej się różnorodności.

Numer, który ukazał się jeszcze przed Pamiątką Reformacji, zawiera też refleksje tematycznie z nią związane. Czy Chrystus ci wystarczy? – pisze ks. Grzegorz Olek. – Dla każdego ewangelika odpowiedź powinna być oczywista (…) pomimo różnych sposobów przeżywania biblijnej wiary.
Z kolei Henryk Dominik w felietonie Łaska przypomina: Przez wieki – ponieważ nie znano Biblii, wybierano drogi donikąd, a drugi felietonista bp Marian Niemiec stawia pytanie, czy w pielęgnowaniu naszej wiary mamy pod górkę oraz Czy jesteśmy w stanie cokolwiek poświęcić, by mieć kościół i być w nim w niedzielę na nabożeństwie?

Refleksjami związanymi z Rokiem tożsamości luterańskiej dzieli się Danuta A. Plinta-Wawrzyniak, a Iwona Holeksa przekornie zastanawia się w kontekście małżeństw wyznaniowo mieszanych, czy tożsamość luterańska jest potrzebna. Ważnym dopełnieniem tej problematyki jest relacja z  Ogólnopolskiego Zjazdu Młodzieży Ewangelickiej, który odbył się w Pszczynie oraz kolejna porcja  zdjęć konfirmantów.

Ponadto ks. Ryszard Pieron proponuje swoje rozważania O księżach i kapłanach oraz o ordynacji i wyświęcaniu, ks. Bogdan Wawrzeczko prowadzi w kolejnych krokach w stronę uwolnienia od  uzależnień, a Łukasz Barański zabiera na wycieczkę do Świerklańca, śladami jednego z najbardziej wpływowych ewangelickich śląskich rodów.

Zachęcamy do lektury w tradycyjnej formie papierowej, cyfrowej i na www.zwiastun.pl. Korzystną formą jest prenumerata „Zwiastuna Ewangelickiego” na cały rok. W parafiach można zaprenumerować czasopismo od dowolnego miesiąca.
Zapraszamy również na profil na Facebooku: https://www.facebook.com/ZwiastunEwangelicki