XXIII Zjazd Przewodników Ewangelików

Spotkanie przewodników w Rybniku.

W dniach 22-25 września 2022 r. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Rybniku była gospodarzem XXIII Zjazdu Przewodników Ewangelików. Nad organizacją i przebiegiem spotkania czuwali Dariusz Wantulok oraz Ewa Gatnar.

W pierwszym dniu przewodnicy zwiedzali ewangelicki kościół ap. Piotra i Pawła z 1791 w Rybniku (zwany również „kościołem inwalidów”). Następnie udali się na spacer po Rybniku, odwiedzając m.in. I LO im. Powstańców Śląskich, która to szkoła w tym roku obchodzi jubileusz 100-lecia. Po zabytkowym budynku oprowadzał dyrektor placówki, Tadeusz Chrószcz. Trzeba zaznaczyć, że pierwszym maturzystą tej szkoły był kardynał Bolesław Kominek, który położył wielkie zasługi dla pojednania polsko-niemieckiego. W dalszej części zwiedzania uczestnicy Zjazdu przeszli reprezentacyjną ulicą Kościuszki do katolickiej bazyliki św. Antoniego, o której opowiadał proboszcz, ks. Marek Bernacki. Kościół ten posiada najwyższe wieże na Górnym Śląsku (95m). Z wieży południowej, gdzie znajduje się punkt widokowy, roztacza się piękna panorama – widać m.in. Beskid Śląski, Sudety (masyw Pradziada) i Górę Świętej Anny. Zwiedzanie Rybnika zakończono w zabytkowej kamienicy Świerklaniec w ścisłym centrum miasta.

Drugiego dnia zjazdowicze udali się do Rud. Tutaj po zespole klasztorno-pałacowym, jak i po parku oprowadzała redaktorka naczelna Wysokich Obcasów (tygodnika tematycznego Gazety Wyborczej), Aleksandra Klich-Siewiorek. Pani Ola jest współautorką przewodnika po Rudach (prywatnie też mieszka w tej miejscowości). Następnym punktem zwiedzania była Zabytkowa Kopalnia Ignacy (Hoym) w Rybniku-Niewiadomiu. Nowoczesne multimedialne wystawy w oryginalnych pokopalnianych obiektach (wraz z bezcenną maszyną parową z 1920 – od niedawna znów „pod parą”) pokazywała pasjonatka lokalnej historii, Małgorzata Płoszaj, która przybliżyła nam również historię rybnickiej gminy żydowskiej. Ostatnim punktem drugiego dnia był najstarszy obiekt Wodzisławia Śląskiego – kościół ewangelicki Świętej Trójcy, który przed 1810 należał do zakonu franciszkanów. Z historią parafii zapoznał nas proboszcz, ks. Daniel Ferek oraz lokalny pasjonat historii pan Marian Scheithauer.

Trzeciego dnia Zjazdu przewodnicy udali się na wycieczkę do Raciborza, Rozumic i Ściborzyc Wielkich. W Raciborzu grupa zwiedziła gotycką kaplicę zamkową św. Tomasza Kantuaryjskiego (zwaną „śląską Sainte-Chapelle”), a potem udała się do kaplicy cmentarnej przy ul. Starowiejskiej, w której dziś odbywają się nabożeństwa dla małej społeczności ewangelickiej Raciborza. Z historią nieistniejącego kościoła ewangelickiego (zniszczonego w 1945 roku przez wojska radzieckie, a w latach 60. XX wieku ostatecznie rozebranego) zapoznał uczestników Dariusz Wantulok, a rozważanie na podstawie tekstów wyznaczonych na dzień 24.09.22 poprowadziła diakon Aleksandra Błahut-Kowalczyk. Następnie przewodnicy obejrzeli centrum Raciborza (głównie rynek i okolice), po czym udali się do Rozumic, gdzie znajdują się ruiny ewangelickiego kościoła. Warto nadmienić, że Rozumice do 1945 były zamieszkałe w zdecydowanej większości przez ewangelików, a ostatni rozumicki pastor Arnold Hitzer należał do Kościoła Wyznającego. O znaczeniu tego miejsca przypomniała dk A. Błahut-Kowalczyk, powołując się na tekst z II Księgi Mojżeszowej 3,5b – tutaj została też przywołana postać ks. Dietricha Bonhoefera. Ostatnim punktem wycieczki był kościół w Ściborzycach Wielkich. W miejscowości tej, otoczonej z trzech stron Czechami, jest mała parafia ewangelicka, która przed wojną była filiałem parafii w Rozumicach. Wieczorem przewodnicy wrócili do Rybnika bogaci w przeżycia duchowe.

W ostatnim dniu zjazdowicze wzięli udział w nabożeństwie w kościele ewangelickim w Rybniku, które poprowadził proboszcz parafii, ks. Mirosław Sikora – wspomniano zmarłych przewodników ewangelików, a śpiewem służyła Joanna Szczepankiewicz-Battek.

Tradycyjnie uczestnicy Zjazdu podjęli decyzję o miejscu kolejnego spotkania – postanowiono, że XXIV Zjazd Przewodników Ewangelików będzie miał bazę w Warszawie. Pełni wrażeń przewodnicy udali się do swoich macierzystych parafii.

tekst: Dariusz Wantulok, Ewa Gatnar