Zapraszamy na Forum Wymiany Doświadczeń

W pierwsza rocznicę wybuchu wojny w Ukrainie.

Zapraszamy do udziału w nowej inicjatywie duszpasterskiej jaką jest Forum Wymiany Doświadczeń – w piątek, 24 lutego, w godzinach 19.30–21.00, na platformie ZOOM.

W pierwsza rocznicę wybuchu wojny w Ukrainie, chcemy spotkać się, porozmawiać i wymienić swoimi doświadczeniami oraz pomysłami związanymi z relacjami i pracą z uchodźcami i uchodźczyniami z Ukrainy.

Rozpoczniemy od trzech kilkuminutowych impulsów, które przedstawią:

Irena Czermoszentsewa – kierowniczka projektu Tratwa dla Ukrainy realizowanego we Wrocławiu, pochodząca z Ukrainy. Od lutego 2022 kieruje pracami sztabu pomocowego dla kobiet i dzieci uciekających przed wojną. W tym czasie udało się im wydać m.in. 700 000 kg różnego typu towarów oraz przygotować 500 000 gorących posiłków.

Prof. Mirosław Łoboda i dr Anna Łoboda – są członkami Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lublinie. Od wybuchu wojny zaangażowani w pomoc uchodźcom wojennym. Od kilku miesięcy goszczą u siebie rodzinę ukraińską. Organizatorzy licznych zbiórek charytatywnych dla ofiar wojny w Ukrainie.

Prof. Małgorzata Grzywacz – członkini Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Poznaniu, redaktorka naczelna ewangelickiego kwartalnika „Słowo i Myśl”. W ramach poznańskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego organizuje pomoc dla dzieci z Ukrainy.

W czasie tego spotkania chcemy przede wszystkim dać sobie przestrzeń do rozmów na forum, a także w małych grupach oraz możliwość różnych form wsparcia wobec wyzwań związanych z tematem tego forum.

Zgłoszenia do 22 lutego
Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa poprzez link https://forms.gle/AgUzKJoPnmfFyB3u5.
Każda zgłoszona osoba 23 lutego otrzyma na podany przez siebie adres mailowy link do platformy ZOOM.

Organizatorzy
Towarzystwo Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w Polsce oraz Diakonia Polska
Więcej: www.tpipp.pl

Do zobaczenia!