Zaproszenie do studiowania teologii w ChAT

Rozpoczęła się rekrutacja na studia w Wydziale Teologicznym Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Wydział Teologiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie zaprasza na studia licencjackie (I stopnia) na kierunku teologia w specjalnościach: teologia ewangelicka, teologia prawosławna, teologia starokatolicka i teologia protestancka (specjalność prowadzona we współpracy ze środowiskami zielonoświątkowymi), oraz magisterskie (II stopnia) w specjalnościach:  teologia ewangelicka, teologia prawosławna, teologia starokatolicka oraz teologia tradycji wyznaniowych.

Misją Wydziału Teologicznego ChAT jest kształcenie kompetentnych teologów i przyszłych duchownych na potrzeby Kościołów mniejszościowych w Polsce, zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej i w niej niezrzeszonych. ChAT posiada wszystkie uprawnienia do nadawania stopni naukowych w zakresie nauk teologicznych i prowadzi szkołę doktorską.

Wydział szczyci się swoim ekumenicznym profilem kształcenia, współpracą różnych środowisk kościelnych i kulturowych, tolerancją i otwartością, szacunkiem dla każdego człowieka bez względu na pochodzenie religijne i społeczne. Wydział współpracuje również z rzymskokatolickimi wydziałami teologicznymi w Polsce i wieloma ośrodkami akademickimi zagranicznymi, kształcącymi i prowadzącymi badania w zakresie teologii ewangelickiej, prawosławnej i starokatolickimi. Pracownicy Wydziału Teologicznego ChAT prowadzą badania ze wszystkich obszarów teologicznych, które nie tylko dowodzą wysokich standardów naukowych, ale są też w najlepszym sensie tego słowa ekumeniczne i międzykulturowe.

Rekrutacja już trwa!

Informacje na stronie: www.chat.edu.pl/teologia/start/ i irk.chat.edu.pl

Wydział Teologiczny
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
ul. Broniewskiego 48, 00-246 Warszawa,
tel. 506 002 360, 22 / 831 95 97
e-mail: teologia@chat.edu.pl