Zaproszenie: Rozmowy przygraniczne 10 marca

O pielgrzymowaniu w Roku Jakubowym.

Serdecznie zapraszamy do 127 rozmowy przygranicznej, która odbędzie się 10 marca o godz. 19.00.

Temat: Strefa przygraniczna, mosty, przejścia – pielgrzymowanie w Roku Jakubowym w Dwumieście Słubice /Frankfurt n. Odrą.

Prowadzenie: Silvia Scheffler i ks. dr Justus Werdin.

W 2021 r. Dzień apostoła Jakuba starszego – 25 lipca – przypada na niedzielę, a rok 2021 jest określany Rokiem Jakubowym. Co roku wielu pielgrzymów różnych wyznań wyrusza szlakiem św. Jakuba, którego drogi rozsiane są po całej Europie.

Od lat drogi jakubowe po stronie polskiej kończą się w Słubicach. Po stronie niemieckiej kończą się we Frankfurcie n. Odrą. Właściwie te drogi wcale się nie kończą, lecz pielgrzymi nie idą nimi dalej! A przecież drugi brzeg leży przed nami i zaprasza nas cicho i cierpliwie. Czy słyszymy to, co chce nam powiedzieć? Podczas najbliższej rozmowy przygranicznej chcemy otworzyć przestrzeń i czas do przemyślenia tego wołania.

Reformacja odrzuciła pielgrzymowanie, bo żadna pielgrzymka nie może zapewnić człowiekowi zbawienia, doświadczamy go jedynie z łaski Bożej. Jednak pielgrzymowanie, czas wyciszenia, który wiąże się z refleksją nad własną relacją z Bogiem, jest także praktykowane w luteranizmie..

Podczas planowanego spotkania do tematu wprowadzi ks. Justus Werdin. Następnie Silvia Scheffler podzieli się swoim bogatym doświadczeniem i wyjaśni co oznacza pielgrzymowanie dla wszystkich, którzy chcą wyruszyć w drogę. W ten sposób przyjrzy się z bliska lokalnym warunkom w dwóch sąsiadujących miastach nad Odrą.

Na sobotę, 3 lipca 2021 r. zaplanowano wspólne przejście polskich i niemieckich pielgrzymów z Domu Parakletos w Słubicach, przez most, do Kościoła Pokoju we Frankfurcie nad Odrą, a następnie do Domu Jadwigi Śląskiej, gdzie odbywać się będzie polsko-niemieckie święto stowarzyszenia „Europejskie Centrum Ekumeniczne”.

Link do spotkania można uzyskać pod adresem mailowym: J.Werdin@bmw.ekbo.de.