Zasłużony dla Wrocławia

Nagroda dla ks. Roberta Sitarka.

Ks. Robert Sitarek, Prezes Fundacji Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra, został uhonorowany medalem „Merito de Wratislavia – Zasłużony dla Wrocławia.

Odznaka jest zaszczytnym honorowym wyróżnieniem, przyznawanym za zasługi w działalności publicznej na rzecz rozwoju Wrocławia. Odznakę przyznaje Prezydent Wrocławia, po zasięgnięciu opinii Konwentu Odznaki, za zasługi w działalności publicznej na rzecz rozwoju Wrocławia.

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk przy okazji wręczania nagrody przekazał podziękowania dla całego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce za diakonijne dzieło realizowane we Wrocławiu na rzecz edukacji, pomocy społecznej i zdrowia poprzez działalność Fundacji Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra.