Zeszyty Historczyne o Duszpasterstwie Policji

Najnowszy numer poświęcony duszpasterstwu.

Najnowszy numer ZESZYTÓW HISTORYCZNYCH, wydawanych przez Biuro Edukacji Historycznej – Muzeum Policji Komendy Głównej Policji w Warszawie pod redakcją podinsp. Krzysztofa Musielaka, poświęcony jest Duszpasterstwu Policji.

Wśród wielu interesujących artykułów znalazły się także dwa dotyczące Ewangelickiego Duszpasterstwa Policji. Ks. Tadeusz Konik, pierwszy ewangelicki kapelan Policji w powojennej Polsce napisał artykuł pt. „Ewangelickie duszpasterstwo Policji w RP”, a ks. Marek Twardzik, obecny Ogólnopolski Duszpasterz Policji przedstawił sytuację ewangelickiego duszpasterstwa Policji z perspektywy współczesnej. Artykuł został wzbogacony wieloma zdjęciami z współczesnej działalności Duszpasterstwa.