Zjazd chórów diecezji warszawskiej

W sobotę 11 maja przed  Niedzielą  radości – Jubilate  w Węgrowskim Ośrodku Kultury odbył się zjazd chórów diecezji warszawskiej. Miasto oraz ewangelicka parafia po raz pierwszy miała zaszczyt stać się gospodarzem tak wielkiej uroczystości.

11.05.2019

Na zjazd przybyło sześć chórów wraz z dyrygentami oraz z osobami  towarzyszącymi. O godz. 10.00 w sali koncertowej  wszystkich uczestników zjazdu powitał Burmistrz miasta Węgrowa Paweł Marchela, który w słowach powitania podkreślił wielowiekową tradycję miasta Węgrowa jako miasta wielu kultur i narodowości. Jej wyrazem jest właśnie tegoroczny zjazd ewangelickich chórów.

Po powitaniu rozpoczęły się warsztaty muzyczne. Poprowadziły je dyr. Zuzanna Kużniak (warsztaty muzyczne dla chórzystów) i dyr. Joanna Korczago (warsztaty dla dyrygentów). Po zakończeniu warsztatów odbywały się próby generalne poszczególnych chórów oraz próba wykonania wspólnej pieśni.

W części popołudniowej chórzyści, w towarzystwie węgrowskich przewodników, udali się na zwiedzanie miasta. Goście zobaczyli węgrowską bazylikę, a w niej lustro Twardowskiego, podziemną ekspozycję  czterech kultur w kościele poklasztornym oraz udali się na modlitwę do ewangelickiego kościoła Trójcy Świętej w Węgrowie.

O godzinie 16.00, w wypełnionej po brzegi sali koncertowej, wszystkich  chórzystów wraz z zaproszonymi gośćmi powitał duszpasterz parafii w Węgrowie ks. Pawel  Szwedo. Węgrowski proboszcz  wyraził ogromną radość z faktu, że mała węgrowska parafia o tak bogatej historii, może być gospodarzem tej zaszczytnej uroczystości.

Natomiast zwierzchnik diecezji warszawskiej bp Jan Cieślar podkreślił  otwartość społeczności  ewangelickiej,  do której nawiązuje  tegoroczny zjazd. W  imieniu  powiatu węgrowskiego słowa powitania i pozdrowienia przekazała Ewa Besztak, Starosta Powiatu Węgrowskiego. Starosta przypomniała kilka faktów z historii miasta. Przed  wojną w Węgrowie były cztery dzielnice, które zamieszkiwali: rzymscy katolicy, ewangelicy, prawoslawni i żydzi. Do dziś przetrwały dwie społeczności: ewangelicka oraz rzymskokatolicka, które bardzo dobrze ze sobą współistnieją i  nawiązują do dobrych przedwojennych kontaktów.

Głos zabrała także Halina Ulińska, Wiceburmistrz miasta podkreślając, że obecny zjazd wpisał się w historię miasta i powiatu.  Po oficjalnym powitaniu na scenie zaśpiewał węgrowski chór Belcanto oraz zatańczył zespół  tańca ludowego Węgrowianie prezentując dorobek artystyczny miasta Węgrowa.

Nastepnie wszystkie chóry, pod dyrekcją Joanny Korczago, wykonały wspólną pieśń pt: „W Twoich rękach Panie”. Rozpoczęła się część koncertowa, w której chóry prezentowały twórczość Stanisława Moniuszki. Wystąpiły: chór Concordia z parafii Opatrzności Bożej w Zgierzu pod dyrekcją Magdaleny Szymańskiej, chóry Semper Cantamus i Vox  Gaudi Parafii z parafii Świętej Trójcy w Warszawie pod dyrekcją Zuzanny Kużniak, chór parafii św.  Mateusza w Łodzi pod dyrekcją Adama Świderskiego, chór im. Oskara Kolberga z parafii w Radomiu pod dyrekcją dk. Katarzyny Rutkowskiej oraz chór parafii Świętej Trójcy w Lublinie pod dyrekcją Adama Załęskiego. P

Koncert prowadził Marta Dziubińska, która podkreśliła powiazania Stanisława Moniuszki  z ewangelicką  twórczością muzyczną . Zjazd zakończył się rozdaniem pamiątkowych dyplomów dla chórów, dla  dyrygentów   przy gromkich owacjach publiczności w sali koncertowej. Na pamiątkę zjazdu goszczące chóry otrzymały  małe upominki.

tekst: ks. Paweł  Szwedo