Zmarł Jerzy Pilch

29 maja 2020 r. zmarł w wieku 67 lat, dziennikarz, publicysta i prozaik Jerzy Pilch.

Jerzy Pilch urodził się 10 sierpnia 1952 r. w Wiśle w rodzinie ewangelickiej. Po ukończeniu filologii polskiej w Uniwersytecie Jagiellońskim, był stypendystą w USA (1994), wykładowcą literatury współczesnej w UJ (1976-1985), redaktorem dwutygodnika „Student” (1978-1981), założycielem i redaktorem pisma mówionego „Na głos” (1983-1988), felietonistą „Tygodnika Powszechnego”, „Polityki”, „Dziennika” (1999-2006). i „Przekroju” (2010-2011). Od lipca 2012 ponownie był felietonistą „Tygodnika Powszechnego”.

W 2001 roku otrzymał nagrodę Nike za powieść „Pod Mocnym Aniołem”. W 2004 otrzymał Nagrodę im. ks. Leopolda Jana Szersznika za całokształt twórczości i promocję Śląska Cieszyńskiego.

W 2006 roku został wyróżniony nagrodą „Śląski Szmaragd”, przyznawaną przez Diecezję Katowicką Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Było to podziękowanie za wprowadzanie tematyki ewangelickiej do literatury polskiej oraz za szczególny wkład w propagowanie idei ekumenizmu w czasie pracy redakcyjnej w krakowskim „Tygodniku Powszechnym”.
W wygłoszonej wtedy laudacji określono Jerzego Pilcha jako zaklinacza potęgi „słowa” w służbę piękna i uśmiechu, piewcę świata między Wisłą a futbolem, wyśmiewcę głupoty i stereotypów bez moralizowania i prekursora we wprowadzaniu polskiego ewangelika na salony literatury pięknej. W swoich książkach i felietonach wielokrotnie wracał do swoich wiślańskich i luterańskich korzeni. Dostrzegli to członkowie Kapituły „Śląskiego Szmaragdu”: Pierwszy i najważniejszy Wiślanin do czasów Adama Małysza, pozostawił na stałe ewangelicki ślad w wielkiej literaturze polskiej. Postacie biskupa Wantuły, biskupa Burschego, pastora Potraffke, Pawła Kohoutka, starego Kubicy, babci Czyżowej, choć „opisywane z duszą na ramieniu”, oddają niepowtarzalny klimat wczorajszej i dzisiejszej ewangelickiej Wisły.

Jerzy Pilch otrzymał w 2013 r. nagrodę im. ks. Leopolda Otto. Nagroda przyznawana jest corocznie przez „Zwiastun Ewangelicki” jako hołd złożony założycielowi tego czasopisma. Od roku 2003 otrzymują ją osoby, aktywnie udzielające się w dziedzinach, w których zasłużył się ks. Leopold Otto lub do działania w których mocno motywował ówczesnych ewangelików. Pilch otrzymał nagrodę za wprowadzenie na stałe do publicystyki i literatury polskiej ewangelickich wątków i tematów, dzięki czemu tysiące czytelników dowiedziały się i mogły zrozumieć, kim są ewangelicy żyjący w Polsce oraz za to, że zmusił współczesnych ewangelików do krytycznej refleksji i oceny własnej tożsamości wyznaniowej.

W 2017 r. pisarz wszedł w skład Komitetu Honorowego obchodów 500 lat Reformacji powołanego przez Biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP ks. Jerzego Samca w związku z Jubileuszem Reformacji.

Pisarza wspomniał bp Jerzy Samiec na Twitterze:

 

Jerzy Pilch od lat cierpiał na chorobę Parkinsona. Zmarł w swoim domu w Kielcach, gdzie mieszkał od grudnia 2019 r.

Pogrzeb śp. Jerzego Pilcha odbędzie się 4 czerwca o godz. 13.00 w kościele ewangelicko-augsburskim w Kielcach.

Prezentujemy wywiad z Jerzym Pilchem przeprowadzony przez ks. Łukasza Ostruszkę dla kwartalnika „Luteranin”.