Zmarł śp. ks. Alfred Figaszewski

W Poniedziałek Wielkanocny zmarł śp. ks. Alfred Figaszewski – nestor duchownych ewangelickich, emerytowany proboszcz parafii w Gliwicach. Miał 95 lat.

Ks. Alfred Figaszewski był najstarszym duchownym Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. W ślady służby ks. Alfreda poszedł jego wnuk, ks. Wojciech Płoszek – proboszcz parafii w Ostródzie.

Uroczystości pogrzebowe śp. ks. Alfreda Jana Figaszewskiego odbędą się w piątek 17 kwietnia 2020 r.na cmentarzu ewangelickim w Warszawie przy ul. Młynarskiej. Będą poprowadzone tylko w gronie najbliższej rodziny zgodnie z przepisami prawa podczas stanu epidemii. Zamiast obecności prosimy o wspólną modlitwę.

W późniejszym terminie, po zakończeniu epidemii, odbędzie się w Gliwicach nabożeństwo wspomnieniowe, o którym poinformujemy w odrębnym komunikacie.
Rodzina prosi, by zamiast kwiatów składać ofiary na rzecz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Gliwicach.

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Gliwicach
ul. Jagiellońska 19a, 44-100 Gliwice
PKO BP 70 1020 2401 0000 0402 0044 8118

________________________

Śp. ks. Alfred Figaszewski urodził się 8 listopada 1924 roku w Warszawie w rodzinie pastorskiej. Jego matką była Maria z Chałasińskich, a ojcem ks. Alfred Hugon Figaszewski, prefekt gimnazjalny w Katowicach, a później kapelan wojskowy w Brześciu nad Bugiem.

Naukę rozpoczął w 1931 roku w Katowicach w szkole ewangelickiej. Od 1939 roku uczył się w Warszawie w Ewangelickim Gimnazjum im. M. Reja. W latach 1940-1944 naukę zdobywał na tajnych kompletach nauczania, gdzie w roku 1944 uzyskał świadectwo dojrzałości.

Jego ojciec zmarł w 1939 roku. W czasie wojny w latach 1939 -1945, młody wówczas chłopiec, walczył o przetrwanie ciężkiego okresu okupacji hitlerowskiej, zamieszkując wraz z matką i siostrą u dziadków w podwarszawskiej miejscowości Radość.

W roku 1944 powołany został do Wojska Polskiego i skierowany do szkoły podoficerskiej we Włodawie. Następnie uczestniczył w kampanii wojennej w stopniu plutonowego w 1. Dywizji Wojska Polskiego, w 6. Pułku Artylerii Lekkiej. Został odznaczony Krzyżem Walecznych w walkach o Łabę.

W roku 1945 podjął studia na Wydziale Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego, który ukończył w 1951 roku. Ordynowany dnia 20 stycznia 1952 roku w Warszawie Ze względu na zniszczenia wojenne, jakim uległ kościół Świętej Trójcy, ordynacja miała miejsce w kościele reformowanym. Początkowo pracował w Kętrzynie na Mazurach.

Następnie od 1 lipca 1952, do przejścia na emeryturę w 1992 roku, był proboszczem w parafii ewangelickiej w Gliwicach. Jego następcą został ks. Jerzy Samiec, późniejszy zwierzchnik Kościoła.

W lipcu 2016 roku zmarła jego ukochana żona Helena. Pozostawił córkę i syna z rodzinami.