Zmarł śp. ks. Cezary Jordan

W wieku 63 lat, po długiej chorobie, zmarł śp. ks. Cezary Jordan – proboszcz parafii ewangelickich w Zduńskiej Woli i w Wieluniu.

W ostatnich miesiącach jako diecezja i cały Kościół modliliśmy się o zdrowie ks. Cezarego, który od dłuższego czasu zmagał się z poważną chorobą. Kiedy wydawało się, że sprawy zmierzają w dobrym kierunku, nadeszła smutna wiadomość. Zapamiętamy ks. Cezarego Jordana jako pozytywnie nastawionego do życia i ludzi duszpasterza, człowieka prostolinijnego, skracającego dystans i z poczuciem humoru, które świadczyło o radości życia i sympatii do ludzi. Prosimy o modlitewne westchnienie o zasmuconą rodzinę. Niech dobry Bóg obdarzy nas wszystkich nadzieją wieczności – powiedział ks. Jan Cieślar, biskup diecezji warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.

Śp. ks. Cezary Jordan zmarł 20 lutego 2021 r. Nabożeństwo żałobne  odbędzie się w sobotę 27 lutego, w kościele ewangelickim w Zduńskiej Woli. Początek o godzinie 11.00

Po nabożeństwie nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejscowy cmentarz parafialny.

Przekazujemy również prośbę żony aby, zamiast kwiatów i wieńców, złożyć ofiarę na Parafię Ewangelicką w Zduńskiej Woli
nr konta: 10 1020 3437 0000 1702 0055 7280

Śp. Cezary Jordan urodził się w Rybniku 16 lutego 1958 r. jako syn Teodora i Hildegardy z domu Uglorz. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu studiował teologię ewangelicką na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (1977-1982).

Praktykę przedordynacyjną odbywał w parafii w Mikołowie. Ordynowany na duchownego 15 kwietnia 1984 r. w Zduńskiej Woli, przez bp. Janusza Narzyńskiego w asyście ks. Mieczysława Cieślara i ks. Manfreda Uglorza.

Po ordynacji skierowany został do służby wikariusza w parafii w Zduńskiej Woli. Był proboszczem administratorem parafii w Zduńskiej Woli (1987-1990), w Łasku (1987-2008) oraz – z przerwami – parafii w Wieluniu.

W roku 1990 został wybrany proboszczem parafii w Zduńskiej Woli, gdzie służył Bogu i ludziom przez 37 lat.

Pozostawił żonę, syna i córkę z rodzinami.