Zmarł śp. ks. Dariusz Lik

W wieku 54 lat, po długiej chorobie zmarł śp. ks. Dariusz Lik, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Zielonej Górze.

Śp. ks. Dariusz Lik zmarł 16 stycznia 2022 roku w Zielonej Górze. Miejsce i termin uroczystości pogrzebowych zostaną podane w poźniejszym czasie.

Informujemy, że nabożeństwo żałobne śp. ks. Dariusza Lika odbędzie się w sobotę 22 stycznia, w kościele ewangelickim w Zielonej Górze. Początek o godzinie 11.00

Przekazujemy również prośbę żony aby, zamiast kwiatów, złożyć ofiarę na Parafię Ewangelicką w Zielonej Górze
nr konta bankowego: 35 1090 1535 0000 0000 5305 8108

Śp. ks. Dariusz Lik urodził się 7 października 1967 roku w Szczecinie. W latach 1986-1991 studiował teologię ewangelicką na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Praktyki przedordynacyjne odbywał w parafiach w Krakowie i Nowym Sączu. Po zdaniu I egzaminu kościelnego wraz z sześcioma magistrami teologii został ordynowany na księdza 24 lipca 1993 roku w Zabrzu. Ordynacji dokonał bp Jan Szarek, w asyście ks. Romana Miklera i ks. Piotra Gasia.

W latach 1993-1994 był wikariuszem parafii w Krakowie. Od lipca roku 1994 został mianowany wikariuszem parafii w Zielonej Górze. W roku 1997 został mianowany jej proboszczem-administratorem, a w roku 2004 wybrany na proboszcza parafii.

W latach 1998 – 2003 był proboszczem-administratorem parafii w Gorzowie Wlkp. W latach 1996-2008 był diecezjalnym duszpasterzem młodzieży diecezji wrocławskiej.

Śp. ks. Dariusz Lik przez kilka lat zmagał się z ciężką chorobą onkologiczną. Pozostawił żonę i córkę.

zdjęcie: Dariusz Biczyński (źródło FB parafii w Zielonej Górze)