Zmarł śp. ks. Emil Gajdacz

W wieku 80 lat zmarł śp. ks. Emil Gajdacz – emerytowany proboszcz pomocniczy parafii w Cieszynie, dyrektor Domu Opieki Emaus w Dziegielowie, duszpasterz Diakonatu Eben -Ezer. Chorował na COVID-19.

Śp. ks. Emil Gajdacz zmarł 13 października w Cieszynie.

Informujemy, że nabożeństwo żałobne śp. ks. Emila Gajdacza odbędzie się w piątek, 23 października, w kościele Jezusowym w Cieszynie. Początek o godzinie 13.00

Po nabożeństwie nastąpi odprowadzenie Zmarłego na cmentarz w Dzięgielowie.
Przekazujemy również prośbę żony aby, zamiast kwiatów i wieńców, złożyć ofiarę na Dom Opieki w Dzięgielowie
nr konta: 28 1050 1083 1000 0001 0246 9020
Kancelaria Biskupa Kościoła

Po nabożeństwie nastąpi odprowadzenie Zmarłego na cmentarz w Dzięgielowie.

Przekazujemy również prośbę żony aby, zamiast kwiatów i wieńców, złożyć ofiarę na Dom Opieki w Dzięgielowie
nr konta: 28 1050 1083 1000 0001 0246 9020


Śp. Ks. Emil Gajdacz urodził się 28 września 1940 r. w Goleszowie, jako najmłodsze dziecko Jana i Herminy z domu Li-powczan. Jako kilkulatek przeżył grozę wojny, a także powojenną biedę. Ukończył Technikum Mechaniczno-Kuźnicze w Ustroniu.

Następnie podjął studia na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Po ich ukończeniu podjął pracę katechety w parafii, a w 1970 r. został ordynowany w rodzinnym Goleszowie na duchownego i mianowany wikariuszem parafii cieszyńskiej.

W roku 1971 ożenił się z Heleną z domu Bujok.

Jako członek konsystorskiej Komisji Wychowania Chrześcijańskiego przez wiele lat organizował w Dzięgielowie kursy katechetyczne dla wolontariuszy. Skupiał się na pracy z dziećmi, chorymi i niepełnosprawnymi. Ilustrator książek dla najmłodszych i materiałów rekolekcyjnych.

Przez cztery kadencje, w latach 1987- 2007, delegat do Synodu Kościoła. Pracował w komisjach do spraw ewangelizacji i misji oraz w komisji do spraw diakonii.

W 1983 r. został wybrany proboszczem pomocniczym Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie, a w 1984 r. mianowany duszpasterzem Diakonatu Żeńskiego „Eben-Ezer” w Dzięgielowie i dyrektorem działającego tam Domu Opieki „Emaus”. Od 1996 r. prowadził ten dom jako Dom Pomocy Społecznej w Dzięgielowie, gdzie podopieczni przyjmowani są bez względu na wyznanie.

W 1997 roku rozpoczął z ramienia Diakonatu organizowanie bezpłatnych, ponadwyznaniowych kursów opieki nad chorym geriatrycznym. W 2001 r. uruchomił Dom Seniora „Emaus 2”.

W 2005 r. został mianowany proboszczem-administratorem nowo powstałej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Dzięgielowie. Był jednym z założycieli Stowarzyszenia Miłośników Dzięgielowa.

Na emeryturę przeszedł w 2006 r.

Za propagowanie dzieła diakonii na Ziemi Cieszyńskiej otrzymał w 2008 r. statuetkę „Miłosiernego Samarytanina”, jako nagrodę główną Diakonii Polskiej.

W 2016 roku otrzymał laur Serbrnej Cieszynianki za zaangażowanie w prace społeczne, rozwój i promocję regionu Śląska Cieszyńskiego przyznawaną przez Samorządy Ziemi Cieszyńskiej.

Prywatnie lubił malować i fotografować. Ceniony autor wystaw i publikacji.

Śp. ks. Emil Gajdacz pozostawił żonę – diakon Helenę Gajdacz.