Zmarł śp. ks. Piotr Wowry

W wieku 57 lat zmarł ks. Piotr Wowry – proboszcz parafii w Ustroniu, radca Konsystorza, członek Rady Diakonii, delegat do Synodu Kościoła. Zachorował na COVID-19. Śp. ks. Piotr Wowry zmarł 7 października w klinice w Krakowie.

Śp. ks. Piotr Wowry zmarł 7 października w klinice w Krakowie.

Ks. Piotr Wowry urodził się w Cieszynie 12 czerwca 1963 roku. Po studiach teologicznych w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie został ordynowany na księdza w dniu 13 grudnia 1987 roku w Świętochłowicach, przez biskupa Janusza Narzyńskiego.

Po wikariacie w parafii Św. Trójcy w Warszawie (1987-1990) i w Ustroniu (1990-1993), został w Ustroniu najpierw proboszczem pomocniczym (1993-2007), a następnie w roku 2007 wybrany proboszczem parafii ewangelickiej.

Inicjator i Prezes Ewangelickiego Stowarzyszenia Maria-Marta w Ustroniu, zrzeszającego osoby niepełnosprawne, ich rodziny i przyjaciół. Był członkiem Rady Diakonii.

W latach 2007 – 2016 radca diecezjalny Diecezji Cieszyńskiej. Członek Synodu Kościoła XIV kadencji. W 2016 roku wybrany radcą Konsystorza Kościoła.

Śp. ks. Piotr Wowry pozostawił żonę Karinę.

Pogrzeb śp. ks. radcy Piotra Wowrego odbędzie się w sobotę 10 października o godz. 14:00 w kościele Jakuba Starszego w Ustroniu.

Życzeniem żony jest, aby zamiast kwiatów i wieńców, złożyć ofiarę na Parafię Ewangelicko-Augsburską w Ustroniu nr konta: 60 1050 1096 1000 0001 0563 9926

Uroczystości będą transmitowane na kanale Parafii Ewangelicko-Augburskiej w Ustroniu.