Życie i źródła wiary

–  piórem autorów nowego „Zwiastuna Ewangelickiego” 4/2023

Odrzućmy naiwne wyobrażenia o Bogu i skupmy się na doświadczaniu życia. To w nim spotkamy Boga (…) i działajmy, by zła było mniej – wskazuje w rozważaniu Słowa Bożego ks. Paweł Mikołajczyk. W podobnym duchu pisze Iwona Holeksa zastanawiając się w Roku pojednania nad trudami życia w ludzkiej różnorodności: Zanim będziemy szukać pojednania, najpierw musimy nazwać i zatrzymać zło.

W rubryce Z moich doświadczeń Edyta Badura pisze o tym, jak miłość może łączyć trzy pokolenia, a  ks. Michał Walukiewicz dzieli się wrażeniami z wycieczki do Ziemi Świętej, pisząc: wyjazd tam uświadamia, że jesteśmy częścią wielkiej chrześcijańskiej rodziny. Do objęcia tej wielkiej rodziny swoją modlitwą zachęca Joanna Śliwka, przybliżając Światowy Dzień Modlitwy (3 marca br.) przygotowany w tym roku przez chrześcijanki z Tajwanu.

Zapraszając wszystkich czytelników do nadsyłania prac na konkurs pt. W jasne dni i grozy czas, zainspirowany tematem Marek Cieślar pisze – poza konkursem: W pewien sposób każdy z nas doświadcza, iż Bóg ratuje nas i chroni, szczególnie w trudnych, traumatycznych sytuacjach. Chyba za mało o tym mówimy, za mało się tym dzielimy. A to, jak sądzę, mogłoby być źródłem pociechy i nadziei. Termin nadsyłania prac został przedłużony do 31 marca br.! Szczegóły i regulamin: https://zwiastun.pl/2023/02/konkurs-literacki/

W numerze stali felietoniści zachęcają: do czerpania z źródeł wiary – Henryk Dominik i do budowania na skale mimo widoku gruzów – bp Marian Niemiec. Także  ks. Ryszard Pieron namawia do podnoszenia się z upadku: W ruinie jest nasza pobożność, nasz osobisty, indywidualny kontakt z Bogiem (…) nasz świat, który zlekceważył Boga.

Ponadto kolejne odcinki cykli: o 160 latach istnienia „Zwiastuna Ewangelickiego” oraz o Zgromadzeniach Ogólnych Światowej Federacji Luterańskiej. Tym razem – w 1963 roku w Helsinkach.

Zapraszamy do lektury w tradycyjnej formie i na stronie www.zwiastun.pl oraz do prenumeraty. W parafiach można zaprenumerować czasopismo od dowolnego miesiąca. Z kolei po opłaceniu prenumeraty cyfrowej w wydawnictwie każdy numer można czytać w formacie pdf i w pełni korzystać ze strony www.zwiastun.pl. Szczegółowe warunki prenumeraty w zakładce www.zwiastun.pl/sklep oraz www.zwiastun.pl/prenumerata-papierowa/.

Zapraszamy również na profil na Facebooku: https://www.facebook.com/ZwiastunEwangelicki