I przystąpił do niego kusiciel, i rzekł mu: Jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem.

Ewangelia Mateusza 4,3

„No, i powiedz teraz, że masz Boga, który się troszczy o ciebie! Gdzie jest teraz twój niebiański Ojciec, który dba o ciebię Zdaje mi się, że on cię całkiem opuścił. Jedz i pij ze swojej wiary! Zobaczymy, czy się najesz! Czy naprawdę jesteś Synem Bożym? Jaka jest jego ojcowska opieka, skoro nie dał ci nawet skórki od chleba, porzucił cię w takiej biedzie i niedostatku. Czy nadal wierzysz, że jesteś jego Synem, a on twoim Ojcem?”. Takimi myślami diabeł w istocie kłuje wszystkie dzieci Boże i Chrystus z pewnością też je znał. Gdyż nie był on jak kloc czy głaz, choć był czysty i bez grzechu i takim pozostał, czym my być nie możemy.