Drogowskazy chrześcijanina

04-02

Rzecze mu [dworzaninowi] Jezus: Idż, syn twój żyje. I uwierzył ten człowiek słowu, które mu rzekł Jezus, i odszedł. Ewangelia Jana 4,50

01-23

A my, którzy jesteśmy mocni, winniśmy wziąć na siebie ułomności słabych, a nie mieć upodobania w sobie samych. List Pawła do Rzymian 15,1

01-06

[…] otworzywszy swoje skarby, złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirrę. Ewangelia Mateusza 2,11

03-16

Wiemy bowiem, że zakon jest duchowy […]. List Pawła do Rzymian 7,14

02-27

Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa. List Pawła do Rzymian 5,1

02-10

Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa. List Pawła do Galacjan 3,27

01-24

A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie i wychowujcie je
w karności, dla Pana. List Pawła do Efezjan 6,4

01-05

Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się usilnie, żeby nie było deszczu; i nie było deszczu na ziemi przez trzy lata i sześć miesięcy. List Jakuba 5,17

03-31

Gdyż ciało pożąda przeciwko Duchowi, a Duch przeciwko ciału […]. List Pawła do Galacjan 5,17

03-14

Napisano bowiem: Wniwecz obrócę mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę. 1 List Pawła do Koryntian 1,19

02-28

Albowiem Królestwo Boże zasadza się nie na słowie, lecz na mocy. 1 List Pawła do Koryntian 4,20

02-09

A ja, pewny siebie, powiedziałem: Nie zachwieję się na wieki. Panie! W życzliwości swej postawiłeś mnie na potężnej górze, A gdy zakryłeś oblicze swoje, zatrwożyłem się. Księga Psalmów 30,7-8