Gdybyście mnie znali, znalibyście też Ojca mego.

Ewangelia Jana 8,19

Nie próbuj zatem własnymi wysiłkami poznać Ojca – nic z tego nie wyjdzie. Ale tak z nim postępuj: zamknij oczy i tak mów: „Nie wiem niczego ani o Bogu, ani o Ojcu, więc przychodzę tutaj i słucham tego, co mówi Chrystus.” Gdyż wszystko, co głosi się czy obmyśla poza Słowem tego człowieka, jak wielkim by to nie było, nie jest od Ojca, ale jest zaślepieniem, błędem i samym diabelstwem. Jeślibyście mnie znali, znalibyście mego Ojca (mówi Chrystus). Gdyż Ojciec powiedział, że chce być poznany przez Syna i dlatego wyrywa nas ze wszystkich uniwersytetów, od zasad wszystkich mądrych ludzi, od przykładów życia wszystkich świętych ludzi, od nauk i wierzeń wszystkich religii i tak mówi: „Kto chce wiedzieć kim jestem ja, Bóg Ojciec, ten niech słucha Chrystusa, Syna”.