A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota [...].

Ewangelia Mateusza 7,14

życie chrześcijanina jest tak trudne, jakby było chodzeniem po wąskiej ścieżce, czy nawet po ostrzu brzytwy. Oto diabeł, obecny wśród nas w świecie, wciąż chce nas dosięgnąć swą pomstą, pobudzając nas do niecierpliwości, zwątpienia i szemrania przeciw Bogu. Do tego świat przeciwstawia się nam i nie chce ustąpić i dopuścić nas do nieba. Oto ciąży nam nasze ciało i uciskani jesteśmy ze wszystkich stron. A i sama droga jest tak wąska, że zadaje dość trudu, nawet gdyby nie było innych niebezpieczeństw i przeszkód. Lecz musimy ją przejść, bo inaczej padniemy łupem świata i diabła. Dlatego bądż czujny i nie zbaczaj z niej. Chcesz być chrześcijaninem, to tak będzie i nie może być inaczej – nie uczynisz drogi szerszą.