Ale wy dzięki niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i poświęceniem, i odkupieniem [...]."

1 List Pawła do Koryntian 1,30

Zrozumiesz to wtedy, gdy poznasz, że wszelka twoja mądrość jest godną potępienia głupotą, twoja sprawiedliwość – godną potępienia niesprawiedliwością, twoja świętość – godną potępienia nieczystością, twoje wybawienie – żałosnym potępieniem. Zatem zrozumiesz te słowa, jeśli odczujesz, że przed Bogiem i całym stworzeniem jesteś głupcem, grzesznikiem, nieczystym, potępionym człowiekiem i jeśli okażesz nie słowami, ale całym sercem, jak też i uczynkami, że nie ma dla ciebie żadnej pociechy i wybawienia, ale że od Boga dany ci został Chrystus, w którego masz wierzyć i nim się cieszyć, aby jego sprawiedliwość była twym jedynym oparciem.