W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy jego.

List Pawła do Efezjan 6,10

Chcecie być mocni i niepokonani, to dopuście, by waszą mocą był Pan Chrystus. Jego dobrze się pochwyćcie i ćwiczcie się w nim, abyście go dobrze poznali i zachowali jego Słowo w czystości, z całą pilnością uczyli się go, codziennie z nim obcowali i swe serca uczynili mieszkaniem dla niego, tak by Słowo Boże iwaszesercabyły jednym, awypewnitychspraw, ba, o wiele pewniejsi niż swego własnego życia. Gdy to posiądziecie, to będziecie prawdziwie mocni i pewni, stojąc niezachwianie i pewnie, nawet gdyby przyszedł diabeł czy jego posłańcy.