A niech się i nasi uczą celować w dobrych uczynkach, aby zaspokajać palące potrzeby, żeby nie byli nieużyteczni.

List Pawła do Tytusa 3,14

Zatem nie jest twoim dobrym uczynkiem, gdy dajesz jałmużnę czy modlisz się, ale gdy oddajesz siebie samego twemu bliżniemu i służysz mu tam, gdzie on ciebie potrzebuje. Możesz to uczynić czy to dając jałmużnę, czy przez modlitwę, pracę, posty, radę, pociechę, pouczenie, napomnienie, karanie, wybaczanie, odzianie, nakarmienie, a w końcu także i przez cierpienie i śmierć za niego. Powiedzcie mi, gdzie są teraz takie uczynki w chrześcijaństwię Dałby Bóg, bym miał tu głos jak grzmot, rozbrzmiewający na cały świat, by wydzierać z serc, ust, uszu i ksiąg wszystkich ludzi dobre uczynki, albo bym przynajmniej dużo się do tego przyczynił.