[...] wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa, i myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek.

List Pawła do Galacjan 2,16

Strzeż się, byś nie został zwiedziony i od wiary dał się odwieść ku uczynkom. Dobre uczynki musi się wykonywać, ale ufności nie należy pokładać w nich, ale w dziele Chrystusa. Nie walczmy z grzechem, śmiercią i piekłem naszymi dobrymi uczynkami, ale odsuńmy je od nas ku usprawiedliwiającemu Zbawicielowi, ku Królowi Syjonu, który wie, co czynić z grzechem, śmiercią i piekłem, bo jest zabójcą grzechu, mordercą śmierci i niszczycielem piekła. Jemu pozwól rozprawić się z tymi rzeczami, a swoje uczynki pozostaw dla swego bliżniego, byś miał w nich pewne znaki wiary w Zbawiciela i zabójcę grzechu.