Pan sam pójdzie przed tobą. Nie zawiedzie i nie opuści cię; nie bój się więc i nie trwóż się. 5 Mż 31,8

Panie i Boże nasz, jakże i my nieraz chcemy usłyszeć takie słowa, które wypowiedział Mojżesz do swego następcy, Jozuego. Te zapewnienia są nam potrzebne, kiedy przed nami trudne do wykonania zadanie, kiedy musimy udać się w daleką podróż, kiedy zadajemy sobie pytanie, a na odpowiedź trzeba będzie poczekać. Bardzo często wobec tego, co nieznane, czujemy bojaźń. Prosimy Cię, nie daj nam ulegać trwodze, lecz z ufnością polegać na Tobie. Ty przecież obiecujesz, że pójdziesz przed nami i nas nie opuścisz. Powierzamy Tobie wszystkie nasze obawy, gdyż Twoje Święte Słowo jest przykładem tego, jak wielu ludziom pomogłeś. Zatem i nas wysłuchaj, pokornie i cierpliwie Cię o to, prosimy, Panie. Liczymy na Twoje wielkie zmiłowanie.
Amen

 

źródło