Modlitwa codzienna

12-31

Panie, Tyś był ostoją naszą z pokolenia w pokolenie. Ps 90,1

12-30

Owocem zaś Ducha są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. Ga 5,22–23

12-29

Toteż i do starości, gdy już siwy będę, nie opuszczaj mnie, Boże, aż opowiem o ramieniu twoim temu pokoleniu, a wszystkim następnym o potędze twojej! Ps 71,18

12-28

Wybaw mnie, Boże, bo wody grożą duszy mojej! Boże, Ty znasz głupotę moją, a winy moje nie są ci tajne. Ps 69,2.6

12-27

Błogosławiony niech będzie Pan! Codziennie dźwiga ciężary nasze Bóg, zbawienie nasze. Ps 68,20

12-26

Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam; nie jak świat daje, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. J 14,27

12-25

Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. J 3,16

12-24

Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. J 1,9

12-23

Nie bój się, maleńka trzódko! Gdyż upodobało się Ojcu Waszemu dać wam Królestwo. Łk 12,32

12-22

A Maria wybrała się w onych dniach w drogę i udała się śpiesznie do górskiej krainy, do miasta judzkiego. Łk 1,39

12-21

Ty bowiem jesteś schronieniem moim, wieżą obronną przeciwko wrogowi. Chciałbym mieszkać w namiocie twoim wiecznie, schronić się pod osłoną twych skrzydeł. Ps 61,4–5

12-20

A tak wiedz, że Pan, Bóg twój, jest Bogiem, Bogiem wiernym, który do tysiącznego pokolenia dochowuje przymierza i okazuje łaskę tym, którzy go miłują i strzegą jego przykazań. 5 Mż 7,9