A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie i wychowujcie je
w karności, dla Pana.

List Pawła do Efezjan 6,4

Rodzice, choćby poza tym nic innego nie uczynili, to mogą otrzymać zbawienie ze względu na swe dzieci. Bowiem jeśli je wychowują, by służyły Bogu, prawdziwie zyskują dla siebie pełne garście dobrych uczynków. Bo czym są głodni, spragnieni, nadzy, uwięzieni, chorzy, uchodżcy wobec dusz twoich własnych dzieci? To w nich Bóg uczynił z twego domu dom ubogich, a ciebie ustanowił ojcem ubogich, aby one nauczyły się Bogu ufać, wierzyć i bać się go, w nim pokładać swą nadzieję, jego imię czcić, nie przysięgać i nie przeklinać, umartwiać się przez modlitwy, posty, czuwania, trudy, oczekiwać nabożeństwa i Słowa, jemu poświęcać sabat, aby nauczyły się gardzić rzeczami ziemskimi, ze spokojem znosiły nieszczęścia i nie lękały się śmierci, nie przywiązywały się do życia itd.