[...] chlubimy się też w Bogu przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, przez którego teraz dostąpiliśmy pojednania.

List Pawła do Rzymian 5,11

Często diabeł przyłapuje cię na małym grzechu, aby zaćmić wszystkie dobre dzieła, które uczyniłeś w swym całym życiu i byś nic innego nie widział, jak tylko ten grzech. Dzieje się tak jednak wtedy, gdy wdajesz się z diabłem w dysputę. Dlatego chrześcijanin tylko wtedy przezwycięży całkowicie te złe myśli, gdy nimi wzgardzi. Gdyż ten pyszny duch, diabeł, nie może znieść pogardy. Ale do tego potrzeba Ducha świętego, ćwiczenia w modlitwie i pilnej lektury Pisma świętego. Gdyż pokonanie tych myśli, wypędzenie ich z umysłu, nie jest dziełem ludzkim.