Potem usłyszałem głos Pana, który rzekł: Kogo poślę? I kto tam pójdzie? Tedy odpowiedziałem: Oto jestem, poślij mnie! Iz 6,8

Choć długo nie chciałam słuchać – w końcu na pytanie Pana odpowiedziałam: „Oto jestem, poślij mnie”. Choć w nieznane, do innej kultury, do ludzi mówiących innym językiem: „Oto jestem, poślij mnie”. Daj mi, dobry Panie, abym zadanie, które mi wyznaczyłeś, wypełniała ku Twojej chwale. Posłałeś mnie do ludzi chcących słuchać Twoich słów. Pobłogosław zarówno mnie, jak i moje parafie, abyśmy wszyscy razem poczuli, jak ważny jesteś w naszym życiu i jak ważna jest społeczność z innymi wierzącymi. „Kogo poślę? I kto tam pójdzie?” – za te pytania dziękuję.
Amen

 

źródło