Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie.

List Pawła do Filipian 4,13

Wiara jest wszechmocną rzeczą, jej siła nie ma miary. Jeśli ktoś nie zwycięży bezsilnej rzeczy, jaką jest świat, wszechmocną rzeczą, wiarą, ten nie ma wiary. Ta wiara nie jest więc zbędną, gnuśną, martwą rzeczą, ukrytą w sercu równie martwego grzesznika, i nie przypomina zwiewnej, zbędnej plewy czy martwej muchy, tkwiącej w szparze w zimowym czasie w oczekiwaniu aż przyjdzie miłość, która ją obudzi i ożywi. Ale szczera, prawdziwa wiara jest tam, gdzie jest pewna ufność i mocne, niezachwiane przeświadczenie serca, przez które pochwycony jest Chrystus. To jest sztuka ponad wszystkie sztuki i dzieło jedynie Ducha świętego, znane bogobojnym i prawdziwym chrześcijanom.