Jak się lituje ojciec nad dziećmi, tak się lituje Pan nad tymi, którzy się Go boją. Ps 103,13

Wiekuisty Boże, Wszechmogący Panie, Ty, stwarzając człowieka, stałeś się jego Ojcem – miłującym, sprawiedliwym, czułym i cierpliwym. My, Twoje dzieci, jakże często zapominamy o należnym Ci szacunku i czci. Wielu wydaje się, że Ty, Boże, jesteś gdzieś daleko. Inni żyją tak, jakby nie było Cię wcale. Kroczymy po krętych ścieżkach życia, ufając w swoje zdolności, możliwości. Ciągle jeszcze ciosamy swoje własne bożki, które nam przesłaniają Ciebie. Jednak Ty, Boże, nie odrzucasz dziecka, które zbłądziło. Zawsze czekasz z otwartymi ramionami na tych, którzy potrzebują przebaczenia. Dziękujemy za to, że obejmujesz swym miłosierdziem wszystkich, którzy żyją w Twojej bojaźni. Prosimy, ulituj się nad tymi, którzy jeszcze bojaźni Bożej w sercach nie mają. Dopomóż, aby wszystkie Twoje dzieci poznały, że droga do pełni szczęścia prowadzi przez poznanie Boga i doświadczenie Jego miłości. Spraw to, Wszechmogący Boże, aby wszyscy ludzie na tej ziemi zwrócili się ku Tobie i pełni ufności oddawali należną Ci cześć i chwałę.
Amen.

źródło