Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Mt 5,8

Dzisiaj, Ojcze, niech serce moje do Ciebie się obróci,
Niech przepełnione Tobą nie patrzy na to,
do czego moje ciało lgnie i czego pragnie.

Dzisiaj, o Panie, chcę myślą lgnąć ku Tobie,
Niech me serce nie kocha tego, co brudem splamione,
do czego świat mnie zachęca.

Dzisiaj, Wybawicielu, moje serce przy Twoim chce się schronić,
kiedy ból, nienawiść, zło wokoło czyha,
Ukryj mnie.

Serce czyste stworzyłeś we mnie, o Boże mój.
Odnów we mnie ducha ożywionego Twoim Duchem.
Twarz Twoją oglądać chcę.
Amen.

źródło