Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne; wszystko mi wolno, ale nie wszystko buduje. 1 Kor 10,23

Dałeś mi, Boże, wolną wolę, abym mogła podejmować decyzje. Dałeś mi serce, abym mogła kierować się w życiu uczuciem. Obdarzyłeś mnie rozumem, abym mogła wybrać pomiędzy dobrem a złem. Obdarzyłeś mnie również Twoją łaską, abym mogła odczuwać w moim życiu Twoją dobroć. Za to wszystko dziękuję Ci, Panie. Za to, że zaufałeś swojemu stworzeniu, że potrafi tak wybrać w swoim życiu, aby całym tym życiem świadczyć o Tobie.
Amen.

źródło