O, jak liczne są dzieła twoje, Panie! Tyś wszystko mądrze uczynił: Ziemia jest pełna dóbr twoich! Ps 104,2

Panie Boże, ciągle wszystko na świecie się zmienia. Zamarła zimowym uśpieniem przyroda zacznie wkrótce powracać do życia. W zamarzniętej ziemi powoli kiełkuje życie i choć jeszcze nie raz sparaliżuje je mróz, ziemia zakwitnie i napełni się Twoimi dobrami. W naszych sercach teraz pasyjnie uśpiliśmy radość, czekamy, kiedy zmrozi ją wspomnienie Golgoty, ale wiemy, że na powrót rozpali ją Wielkanoc. Podobnie nasze ziemskie ciało, teraz radosne i żywe, umrze i zmieni się w proch. Nie daj nam, Boże, nigdy zapomnieć, że zmartwychwstaniemy! Nie daj nam, Panie, nigdy stracić nadziei, że nasze wieczne życie napełni się Twoimi dobrami! Nie daj nam, Panie, nigdy odebrać sobie wiary w Twoje doskonałe dzieło! Panie, Boże, Tyś wszystko mądrze uczynił!
Amen.

źródło