A umarł [Chrystus] za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony.

2 List Pawła do Koryntian 5,15

To miłe, słodkie kazanie nic ci nie pomoże, jeśli mówisz: „Chrystus umarł i zmartwychwstał za grzeszników, dlatego ufam, że i za mnie”. Tak, to prawda. Ale ty wciąż chcesz tkwić w starej skórze i tego kazania potrzebujesz dla zakrycia swych obrzydliwych żądz, pychy, rozpusty. Ten tekst bowiem mówi, że tej pociechy nie możesz odnosić do siebie, bo choć Chrystus umarł i zmartwychwstał za wszystkich, to jednak nie dla ciebie, który tego zmartwychwstania nie pochwyciłeś wiarą. Widziałeś dym, ale nie poczułeś ognia; słyszałeś słowa, ale nie odebrałeś ich mocy.