Chrystus dokonał oczyszczenia grzechów naszych przez samego siebie.

List do Hebrajczyków 1,3

To trafia w sedno ewangelii. Gdyż nie pomoże nam to wszystko, co można powiedzieć o Chrystusie, jeśli nie usłyszymy, że to wszystko jest dla naszego dobra i pożytku. Bo jaka byłaby korzyść z kazania, jeśliby służyło jedynie samemu sobię Ale ono całkowicie i zupełnie dotyczy nas i naszego zbawienia. Dlatego słuchajmy go z radością – bo te słowa są ponad wszystko najmilsze. Ten Chrystus, tak wielki, dziedzic wszechrzeczy, odblask boskiej chwały, obraz Bożej istoty, podtrzymujący wszystko nie dzięki jakiejś innej sile czy pomocy, ale przez swój własny czyn i moc, on nam usłużył, wylał swą miłość i dokonał oczyszczenia naszych grzechów. Jest napisane: naszych, n a s z y c h grzechów, nie jego grzechów ani grzechów niewierzących. Gdyż kto temu nie wierzy, to oczyszczenie jest na próżno i jego nie dotyczy.