Czemu jesteście zatrwożeni i czemu wątpliwości budzą się w waszych sercach?

Ewangelia Łukasza 24,38

Na ten tekst nie ma żadnej ceny ani z niczym nie da się go zamienić. Bowiem strapione serce otrzymuje z niego naukę i może powiedzieć, że chociaż diabeł przytacza wszystkie słowa, które są w Biblii, po to, by serce przerazić, podsuwając wielką ich ilość i nie ukazując żadnej pociechy, to także dziełem diabła jest, gdy zdaje ci się, że wtedy widzisz też postać Chrystusa wiszącego na krzyżu, czy siedzącego po prawicy Ojca. Gdyż może tak być, że Chrystus przyjdzie i wzbudzi w tobie wielką trwogę. Ale jest to niewłaściwe jego poznanie i nie jest to jego wina, ale wina twojej natury. Bowiem to sam diabeł wtedy na ciebie naciera, rodząc w sercu trwogę i on nie ustanie, dopóki nie wpędzi cię w zwątpienie.