[...] mój pokój daję wam; nie jak świat daje, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka.

Ewangelia Jana 14,27

Wprawdzie szukacie i pożądacie pokoju, ale opacznie. Gdyż szukacie pokoju takiego, jaki daje świat, a nie takiego, jaki daje Chrystus. Wiedzcie też, że Bóg dlatego jest cudowny wśród swego ludu, gdyż daje swój pokój pośród niepokoju, to znaczy pośród wszelkich pokus, według swych słów: „Panuj wśród nieprzyjaciół swoich” (Księga Psalmów 110,2). Jego pokój nie jest takim, którego nikt nie może zakłócić, gdyż takim jest pokój światowy. To jest taki pokój, że gdy wszystko was niepokoi i jesteście przez wszystkich niepokojeni, to wszystko to znosicie z pokojem. Wy mówicie za Izraelem: „Pokój, pokój! – choć nie ma pokoju” (Księga Jeremiasza 6,14). Mówcie raczej za Chrystusem: „Krzyż, krzyż – choć nie ma krzyża”. Gdyż krzyż zaraz przestanie być krzyżem, gdy z radością powiecie: „błogosławiony krzyżu, wśród wszystkich nie ma tobie równego!”.