Strać tego [Jezusa], a wypuść nam Barabasza.

Ewangelia Łukasza 23,18

Tak miało się stać, tak się stało i nadal tak się dzieje, gdyż jest to w naturze i zwyczaju świata. Im szlachetniejszy, gdy Bóg da, jest skarb i większe dobro, tym większą budzi wrogość świata i diabła. Pieniądz jest najmniejszym dobrem, a jednak diabeł nie może ścierpieć, gdy jest on właściwie używany. Władza prawa i pokój między ludżmi to cenny skarb, lecz diabeł tego nie może znieść i wciąż gotuje mordy, przelew krwi itp. Gdy zaś dochodzimy do najwyższych darów Boga, to jest Pisma świętego, ewangelii, prawdy Bożej, Chrystusa i innych, to gdy ten skarb przychodzi na świat, niosąc z sobą wieczną sprawiedliwość i życie, to będzie się działo tak, jak mówi ten tekst: Barabasz ma być uwolniony, a Chrystus ukrzyżowany. Zanim prawda nie zapanuje, muszą działać wszelkie diabły.