Napisano bowiem: Wniwecz obrócę mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę.

1 List Pawła do Koryntian 1,19

Jeśli chcesz wiedzieć, co u Boga jest słuszne a co niesłuszne, to sąd i wyrok Ducha świętego brzmi: Wszystko, co rozum twierdzi przed Bogiem jest ciałem i do niczego się nie nadaje. Wszystko, co jest przyrodzone człowiekowi a nie narodzone na nowo musi być zniszczone i zabite, aby nikt nie szczycił się, ani nie pokładał ufności w tym, co świat uznaje za mądrość. To, o czym każdy powie, że jest dziełem i uczynkiem mądrym czy roztropnym, to u Boga jest głupstwem. Krótko: co ludzie czynią, jest daremne i potępione, chyba że płynie od Pana Chrystusa i jest jego Słowem i Duchem, zatem tym, czego On nas uczy. Jeśli zaś nie pochodzi z tego żródła, to z pewnością jest samą ślepotą i niczym dobrym (patrz: 23 marca).