I rzekła Maria: Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego.

Ewangelia Łukasza 1,38

Zwiastowanie Marii Pannie

Nigdy by święta dziewica nie poczęła Bożego Syna, gdyby nie uwierzyła zwiastowaniu anioła, że to wszystko się wydarzy, jak powiedziała: „Niech mi się stanie według słowa twego”. I Elżbieta ją wysławia tymi słowy: „I błogosławiona, która uwierzyła, że nastąpi wypełnienie słów, które Pan do niej wypowiedział” (Ewangelia Łukasza 1,45). To cudowne, że serce tej dziewicy mogło uwierzyć czemuś tak niewiarygodnemu, że oto sama z siebie, to znaczy nie znając mężczyzny, ma zostać matką, i to wielkiego Króla, który jest Synem Najwyższego. Jak mogła to pojąć, będąc w nędzy i sobą gardząć Ale zacienił ją Duch święty. „Oto ja, służebnica Pańska. Oddaję tobie swoją wolę!” – i gdy to wypowiedziała, stała się matką, a wydarzyło się jej coś bardziej niezwykłego niż wszystkim innym kobietom. Ta moc wiary, przez którą można uwierzyć słowom anioła, jest nie mniejszym cudem niż to, że Słowo stało się człowiekiem.