[...] ufajcie, Ja zwyciężyłem świat.

Ewangelia Jana 16,33

No, i gdzie jest twa wściekłość, szatanię Gdzie twoje zło, świecię Gdzie twoja walka, ciałó Oto tu jest zwycięstwo. Oto jest dzień, który uczynił Pan, cieszmy i radujmy się z niego. O, aż trudno uwierzyć, jak szczęśliwą może być taka dusza! Bo skoro świat został zwyciężony, co może on uczynić? Co może zdziałać jego bóg i książę – diabeł? Gdy świat jest niczym, niczym jest też jego bóg i książę. Może on zabić ciało, pozbawić czci i majętności, ale przez to musi być podległym nam, choć wbrew swej woli, sługą dla naszego lepszego wiecznego życia. Oto co on z tego ma!