Jak zachowa młodzieniec w czystości życie swoję Gdy przestrzegać będzie słów twoich.

Księga Psalmów 119,9

O, jak niesprawiedliwie postępujemy z biedną gromadką młodych, nam powierzoną do kierowania nimi i ich wychowywania – i trzeba będzie zdać rachunek z tego, że nie ukazywaliśmy im Bożego Słowa. Odradzam każdemu, by posyłał swe dziecko tam, gdzie nie rządzi Pismo święte. Zginąć bowiem musi każdy, kto nie zajmuje się bez ustanku Słowem Bożym. Uczelnie winny kształcić samych znających Pismo ludzi, by mogli oni zostać biskupami i proboszczami i by stali na czele walki z kacerstwem, szatanem i całym światem. Ale gdzie tak się jeszcze dzieję Boję się, że uczelnie staną się szeroką bramą do piekieł, jeśli nie będą z pilnością zajmowały się Pismem świętym i przyuczały do tego młodych ludzi.