Gdyż tak mówi Wszechmocny, Pan, Święty Izraelski: Jeżeli się nawrócicie i zachowacie spokój, będziecie zbawieni, w ciszy i zaufaniu będzie wasza moc; lecz wy nie chcieliście. Iz 30,15

Zgiełk, gwar, chaos, pośpiech, stres. „Muszę”, „powinnam”, „należy niezwłocznie” – to dźwięczy w mojej głowie. Tymczasem istnieje spokój, cisza i porządek. Tymczasem „mogę”, „chcę”, „pragnę” – to może brzmieć w moich ustach.

Dobry Boże, tego właśnie łaknę dla siebie i moich najbliższych. O to z całej siły zanoszę dziś do Ciebie modlitwę; by stało się dla mnie ciałem Twoje święte Słowo. Obdarz mnie i mój dom swoim zbawieniem. Daj nam ciszę, by rósł w nas spokój. Spraw, byśmy mogli wzrastać w mocy Twojej ku zbawieniu. Obudź we mnie i moich bliskich zaufanie w Twój zbawczy plan. Dokonaj w nas dzieła nawrócenia. Uchroń nas przed nami samymi, byśmy chcieli Tobie się oddać we władanie. Byśmy chcieli bliskości z Tobą, Ojcze. Prowadź nas, byśmy tęsknili za pokojem, jaki tylko Ty dać możesz światu. W imieniu Jezusa Chrystusa.
Amen

 

źródło