Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam.

Ewangelia Jana 15,7

To oznacza wielką radość i wolność, gdy w ufności i śmiało możemy modlić się do Boga i we wszystkim na pewno zostaniemy wysłuchani, jeśli także przedtem jego słuchaliśmy i trwamy przy jego Słowie. Oto rzeczywiście jest piękna zamiana: „Jeśli ty mnie słuchasz, to i Ja ciebie słucham, jeśli jednak mnie nie słuchasz, to także Ja ciebie nie słucham”. Jedno albo drugie – według twojego wyboru. Jak więc nieszczęsnymi są nieprzyjaciele i gardzący Bożym Słowem. Nie mają oni Boga i choćby się wiele modlili, to Bóg ich nie słucha. Oni wołają, ale nikt nie pomaga, wzywają Pana, ale on nie słucha.