[Bóg] wzbudził go [Chrystusa] z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie [...] i wszystko poddał pod nogi jego [...].

List Pawła do Efezjan 1,20.22

Niech się dzieje, co chce: czy upadek w grzech, czy dobry czyn, nie ogarnia nas lęk i trwoga. Gdyż tak jak nie chełpimy się naszym dobrym czynem, tak też nie lękamy się z powodu naszych grzechów, lecz dziękujemy Bogu, że nasza wiara większa jest niż dobry uczynek i grzech. I gdyby szatan chciał uderzać jeszcze wyżej i z większą złością, to nie możemy się poddać, gdyż on tak czyni, aby zrzucić Chrystusa z miejsca po prawicy Boga. Ponieważ Chrystus wciąż tam przebywa, to i my chcemy pozostać panami i zwycięzcami nad grzechem, śmiercią, diabłem i wszystkimi innymi rzeczami, i nic nam w tym nie może przeszkodzić.